COVID
CLAIM
Stichting CovidClaim behartigt de belangen van gedupeerde particulieren en ondernemers. Mensen en organisaties die getroffen zijn door de lockdowns en maatregelen die zijn genomen in verband met de ‘COVID-19 pandemie’.

DOE MEE EN
CLAIM JE
CORONA-SCHADE!

COVID
CLAIM

DOE MEE EN CLAIM JE
CORONASCHADE!

Stichting CovidClaim behartigt de belangen van gedupeerde particulieren en ondernemers. Mensen en organisaties die getroffen zijn door de lockdowns en maatregelen die zijn genomen in verband met de ‘COVID-19 pandemie’.

Welkom bij

COVIDCLAIM
Begin 2020 werd de wereld wakker geschud door een nieuw virus. SARS-CoV-2, beter bekend als het ‘coronavirus’ of COVID-19 virus. Na de aanvankelijk laconieke houding van de overheid, ontstond er – mede gevoed door de vreselijke beelden uit China – al snel grote paniek. Iedereen herinnert zich nog wel de lange rijen voor de supermarkten en het uitverkochte toiletpapier.

Vervolgens werden we op 18 maart 2020 geconfronteerd met de eerste lockdown.
Alles wat als “niet-essentieel” werd bestempeld moest dicht. Bars, restaurants, kappers, theaters en vele andere bedrijven en instellingen werden gedwongen om de deuren voor onbepaalde tijd te sluiten. We moesten 1.5 meter afstand houden, wie kon moest thuiswerken, we mochten niet meer knuffelen en zelfs opa/oma bezoeken werd verboden.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de gevreesde grote aantallen slachtoffers zijn uitgebleven. Er is gebleken dat COVID niet het “killervirus” is waardoor de paniek aanvankelijk was uitgebroken.

Dit laatste wordt bevestigd door de WHO zelf. De WHO diende op 13 september 2020 al een studie in waarin zij aangaf dat de Infection Fatality Rate (IFR) voor COVID rond de 0,23% ligt – voor mensen onder de 70 jaar zelfs op 0,05%. De IFR staat voor de verhouding tussen het aantal doden en het aantal besmette personen. Dit getal geeft weer hoe groot de kans is dat iemand die besmet is met het virus aan COVID-19 overlijdt. Ter vergelijking, de gemiddelde IFR voor influenza (de “normale” griep) ligt gemiddeld rond de 0,1%.

Waarom dan toch al die maatregelen en beperkingen?

Wij zijn van mening dat de betrokken instituten, overheden en individuen ernstige fouten hebben gemaakt en nog steeds maken bij de onderbouwing en totstandkoming van de coronamaatregelen en lockdowns.

Sterker nog: wij vinden dat er sprake is van wanbeleid.

De maatregelen die door onze overheid worden opgelegd staan niet in verhouding tot de werkelijke dreiging die van COVID uitgaat en zijn dus disproportioneel.

Maatregelen, die worden gerechtvaardigd met – en afhankelijk worden gemaakt van – de resultaten van een PCR test, waarvan al geruime tijd vaststaat dat het een onbetrouwbaar diagnostisch middel is.
Oneerlijke maatregelen, want de supermarkt maakt recordwinsten, terwijl de lokale boekwinkel geen krant meer mag verkopen. Vernietigende maatregelen, die velen tot wanhoop drijven en in de financiële afgrond storten.

En ondanks het de voortschrijdend inzicht over de beperkte dreiging die van COVID uitgaat, en ondanks de ineffectiviteit én onzinnigheid van veel maatregelen, blijven de beperkingen onverminderd van kracht – en worden zelfs nog verder opgevoerd. Alles tegen beter weten in.

  • Zonder een deugdelijk wetenschappelijke grondslag.
  • Zonder deugdelijke rechtvaardiging of onderbouwing.
  • Zonder enig perspectief.

Bij veel mensen staat het water inmiddels tot aan de lippen.

De schade voor de volksgezondheid is enorm. Het aantal zelfmoorden is toegenomen. Door uitgestelde medische zorg zijn er nodeloos slachtoffers gevallen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn toegenomen.
De geluksbeleving van veel mensen is weggevaagd.

De schade is gigantisch! Wie gaat dat betalen?

De compensatieregelingen die door de overheid voor enkele sectoren zijn opgetuigd, wegen niet op tegen de enorme schade. Veel bedrijven kunnen zelfs helemaal nergens aanspraak op maken. Intussen lopen de huren, lonen en belastingen gewoon door maar drogen de inkomsten en spaargelden op. Schulden, krimp, opheffing en faillissement dreigen.

Een gang naar de rechter lijkt de enig overgebleven optie.

Maar aangezien het opstarten van een rechtszaak erg veel tijd en geld kost en geen zekere uitkomst biedt, is het voor de meeste mensen praktisch en financieel vrijwel onmogelijk om binnen een redelijke termijn hun recht te halen en compensatie te krijgen voor de door de overheid veroorzaakte schade.

Wij vinden dit oneerlijk.
En daarom zijn we gestart met CovidClaim.

Wij willen degenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse coronabeleid met een collectieve claim aansprakelijk stellen voor de door vele bedrijven, instellingen en particulieren geleden schade.

Wij willen dit samen met jou en
duizenden andere gedupeerden mogelijk maken!
11

maanden
beperkingen

gigantische
schade

??

wie gaat
dat betalen?

WELKOM BIJ

COVIDCLAIM
Begin 2020 werd de wereld wakker geschud door een nieuw virus. SARS-CoV-2, beter bekend als het ‘coronavirus’ of COVID-19 virus. Na de aanvankelijk laconieke houding van de overheid, ontstond er – mede gevoed door de vreselijke beelden uit China – al snel grote paniek. Iedereen herinnert zich nog wel de lange rijen voor de supermarkten en het uitverkochte toiletpapier.

Vervolgens werden we op 18 maart 2020 geconfronteerd met de eerste lockdown.
Alles wat als “niet-essentieel” werd bestempeld moest dicht. Bars, restaurants, kappers, theaters en vele andere bedrijven en instellingen werden gedwongen om de deuren voor onbepaalde tijd te sluiten. We moesten 1.5 meter afstand houden, wie kon moest thuiswerken, we mochten niet meer knuffelen en zelfs opa/oma bezoeken werd verboden.

Inmiddels is wel duidelijk geworden dat de gevreesde grote aantallen slachtoffers zijn uitgebleven. Er is gebleken dat COVID niet het “killervirus” is waardoor de paniek aanvankelijk was uitgebroken.

Dit laatste wordt bevestigd door de WHO zelf. De WHO diende op 13 september 2020 al een studie in waarin zij aangaf dat de Infection Fatality Rate (IFR) voor COVID rond de 0,23% ligt – voor mensen onder de 70 jaar zelfs op 0,05%. De IFR staat voor de verhouding tussen het aantal doden en het aantal besmette personen. Dit getal geeft weer hoe groot de kans is dat iemand die besmet is met het virus aan COVID-19 overlijdt. Ter vergelijking, de gemiddelde IFR voor influenza (de “normale” griep) ligt gemiddeld rond de 0,1%.

Waarom dan toch al die maatregelen en beperkingen?

Wij zijn van mening dat de betrokken instituten, overheden en individuen ernstige fouten hebben gemaakt en nog steeds maken bij de onderbouwing en totstandkoming van de coronamaatregelen en lockdowns.

Sterker nog: wij vinden dat er sprake is van wanbeleid.

De maatregelen die door onze overheid worden opgelegd staan niet in verhouding tot de werkelijke dreiging die van COVID uitgaat en zijn dus disproportioneel.

Maatregelen, die worden gerechtvaardigd met – en afhankelijk worden gemaakt van de resultaten van een PCR test, waarvan al geruime tijd vaststaat dat het een onbetrouwbaar diagnostisch middel is.
Oneerlijke maatregelen, want de supermarkt maakt recordwinsten, terwijl de lokale boekwinkel geen krant meer mag verkopen. Vernietigende maatregelen, die velen tot wanhoop drijven en in de financiële afgrond storten.

En ondanks het de voortschrijdend inzicht over de beperkte dreiging die van COVID uitgaat, en ondanks de ineffectiviteit én onzinnigheid van veel maatregelen, blijven de beperkingen onverminderd van kracht – en dreigen zelfs nog verder te worden opgevoerd.
Alles tegen beter weten in.

  • Zonder een deugdelijk wetenschappelijke grondslag.
  • Zonder deugdelijke rechtvaardiging of onderbouwing.
  • Zonder enig perspectief.

Bij veel mensen staat het water inmiddels tot aan de lippen.

De schade voor de volksgezondheid is enorm. Het aantal zelfmoorden is toegenomen. Door uitgestelde medische zorg zijn er nodeloos slachtoffers gevallen. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn toegenomen.
De geluksbeleving van veel mensen is weggevaagd.

De schade is gigantisch! Wie gaat dat betalen?

De compensatieregelingen die door de overheid voor enkele sectoren zijn opgetuigd, wegen niet op tegen de enorme schade. Veel bedrijven kunnen zelfs helemaal nergens aanspraak op maken. Intussen lopen de huren, lonen en belastingen gewoon door maar drogen de inkomsten en spaargelden op. Schulden, krimp, opheffing en faillissement dreigen.

Een gang naar de rechter lijkt de enig overgebleven optie.

Maar aangezien het opstarten van een rechtszaak erg veel tijd en geld kost en geen zekere uitkomst biedt, is het voor de meeste mensen praktisch en financieel vrijwel onmogelijk om binnen een redelijke termijn hun recht te halen en compensatie te krijgen voor de door de overheid veroorzaakte schade.

Wij vinden dit oneerlijk.
En daarom zijn we gestart met CovidClaim.

Wij willen degenen die (mede)verantwoordelijk zijn voor het Nederlandse coronabeleid met een collectieve claim aansprakelijk stellen voor de door vele bedrijven, instellingen en particulieren geleden schade.

Wij willen dit samen met jou en duizenden andere gedupeerden mogelijk maken!

HOE WERKT HET?

Gedupeerde ondernemers en particulieren kunnen zich tegen betaling aansluiten bij de stichting CovidClaim. Er zal dan mede namens hen worden geprocedeerd. We willen de drempel voor deelname zo laag mogelijk te houden en starten met een inschrijftarief van € 60,-.

Naast de stichting wordt een financierings-BV opgericht die de (proces)kosten voor een belangrijk deel zal financieren. De fondsen voor de financierings-BV worden bij elkaar gebracht door draagkrachtige particulieren, ondernemers en donateurs die de zaak van CovidClaim willen ondersteunen.

Bij een positieve uitkomst van de zaak krijgen de deelnemers van de stichting 85% van het door de rechter vastgestelde schadebedrag uitgekeerd. Deelnemers aan de financierings-BV krijgen de overige 15% uitgekeerd.

Zie voor meer informatie de concept statuten en concept deelnemersovereenkomst.

Samen sterk

Met een klein budget tóch je schade claimen. We dragen het samen.

Ervaren team

Ervaren ondernemers, juristen, advocaten en onderzoekers.

financiering

Gedegen financiering die nodig is om langdurig te procederen.

HOE KAN IK MEEDOEN?

Iedereen die (materiële of immateriële) schade heeft geleden als gevolg van de door de overheid opgelegde maatregelen kan meedoen en deelnemen aan CovidClaim. Om mee te kunnen doen is het wel van belang dat je de schade die je door de coronamaatregelen hebt opgelopen, kunt onderbouwen.

We zijn eind vorig jaar (2020) gestart met de voorbereidingen van CovidClaim. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Naar verwachting geven we rond de zomer van 2021 het startschot. Vanaf dat moment kun je je aansluiten en definitief inschrijven bij CovidClaim.

Heb je interesse om mee te doen met CovidClaim – of ken je iemand die gedupeerd is door de coronamaatregelen? Vul dan de voorinschrijving hieronder in. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren je zodra de definitieve inschrijving van start gaat.

Hoe meer mensen er meedoen, des te groter is onze vuist!

01.

ONDERNEMERS

Zelfstandigen, kleine en grote bedrijven uit alle sectoren. Kappers, restaurants, winkels, marktkooplieden, taxibedrijven, enzovoorts.

02.

Particulieren

Iedereen die aantoonbare materiële en/of immateriële schade heeft geleden als gevolg van de coronamaatregelen.

03.

Financiers

Iedereen – particulieren en ondernemers – die met een investering vanaf € 100,- willen bijdragen aan de financiering van CovidClaim.

04.

Donateurs

Iedereen die de zaak van CovidClaim wil ondersteunen!

VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vind je de veelgestelde vragen. Omdat we de kosten beperkt willen houden en de processen zo efficiënt mogelijk willen houden, kunnen we op dit moment helaas geen individuele vragen beantwoorden.
Je kunt wel een suggestie doen voor een algemene vraag, zodat we die kunnen opnemen in de vraag en antwoordenlijst.

uu
Wat is de doelstelling van CovidClaim?
Ons doel is het realiseren van financiële compensatie voor schade die is (en wordt) geleden door ondernemers, particulieren en organisaties, die -direct of indirect- is veroorzaakt door de coronamaatregelen en de informatie en acties die tot deze maatregelen hebben geleid.
Wij zullen dit doen via één of meerdere gerechtelijke bodemprocedures.

Daarnaast willen we de Nederlandse bevolking, media en instanties door middel van onderzoek en objectieve rapportage informeren over de feiten, de coronamaatregelen en de consequenties daarvan in brede zin.
Wie zitten er achter CovidClaim?
CovidClaim is een initiatief van bezorgde ondernemers, advocaten, particulieren en mensen uit het bedrijfsleven met een groot rechtvaardigheidsgevoel. Wij zijn van mening dat de schade die is ontstaan door de coronamaatregelen, verhaald dient te worden op die organisaties en personen, die direct of indirect (mede)verantwoordelijk zijn voor deze maatregelen.

De advocaten, betaald door de stichting CovidClaim en de CovidClaim financierings-BV, zullen namens alle gedupeerden de juridische procedures voeren.
Hoe kan ik meedoen?
We willen de drempel om in te schrijven zo laag mogelijk houden, zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Als je eerder inschrijft is het bedrag lager dan wanneer je je later aansluit.

Bij inschrijving tot 30 juni 2021 bedraagt de investering €60,-
Vanaf 1 juli is de investering €120,- en vanaf 1 januari 2022 kun je je inschrijven voor €180,-

De jaarlijkse administratiekosten (begroot op €10,-) willen we zo laag mogelijk houden maar dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en het succes van de financierings-BV.
Waar kan ik me inschrijven?
Definitieve inschrijving is nog niet mogelijk. Je kunt je al wel vast voorinschrijven. We houden je dan op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren je zodra de definitieve inschrijving van start gaat.

VOORINSCHRIJVING

Heb je interesse om mee te doen met CovidClaim?
Vul dan hieronder je gegevens in. We houden je per email op de hoogte van de ontwikkelingen en informeren je zodra de definitieve inschrijving van start gaat.
* verplicht veld

Privacyvoorkeuren
Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Hier kun je je voorkeuren voor cookies aanpassen. Hou er rekening mee dat het niet accepteren van cookies gevolgen kan hebben voor het functioneren van de site.